Nyheder og kallenderOm osKontaktFavorit Links og adresserBilleder
Dokumenter
Nyheder og kallender

 

 

 

Her er programmet for
2017

 

 

 
Reginal Forsamling 2017
Mandag den 27.02-2017 kl. 19:00

Regionalforamling Østsjælland Mandag 27 – 02 - 2017

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Godkendelse/optælling af stemmeberettige

3.   Valg af stemmetællere.

4.   Godkendelse af dagsorden.

5.   Godkendelse af referat fra sidste  Regionalforsamling.

6.   Regionslederens beretning.

7.   Kassereren  fremlægger det reviderede regnskab til  godkendelse.

8.   Kassereren fremlægger    budget for indeværende regnskabsår til  godkendelse.

9.   Orientering fra nedsatte specialudvalg.   Grøn  bevis. 

10.  Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen          

10a Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmet.

11 Behandling af dispensationssager til godkendelse af  Hovedbestyrelsen

12 Valg af medlemmer til Regionsledelsen:

    Valg af Regionsleder for en toårig periode.

    Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 1.

13  Valg af suppleanter til Regionsledelsen.

14  Valg af delegerede, to stk. samt et, passende  antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et                                  …..et årig periode.

15  Valg af repræsentant til friluftsrådet.

16  Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktør.                                

17  Valg / udpegning af medlemmer til  specialudvalg.

18  Valg af to regionsrevisorer og to suppleanter for en etårig  periode.

19  Eventuelt.   

Nyheder og kallenderOm osKontaktFavorit Links og adresserBilleder