Program for hvad der sker i region Østsjælland

Adressen er Voldgaden 21L
2605 Brøndby

Klubaften /Værkstedsaften 

Tirsdag den 14.11-2017

DET ER GRATIS

Der afholdes Værkstedsaften kl.17:30 - 21:00.

På gør det selv værksted på Amager.

Adresse er:

Bådehavnsgade 4

2450 Kbh. V.

Vi har været heldige at få lavet en aftale med Gør det selv værkstedet i Sydhavnen.

Vi får en hal for os selv, med lifte og gulvpladser.
Der vil være mulighed for diagnosetest hvis der er stik til det i bilen (hawkeye total diagnose som Bruno vil have med til denne aften, som vil være gratis for regionens medlemmer)

Tilmelding til Erik Petersen. mail:

ehp2189@gmail.com

eller

telefon: 43620515

Senest torsdag d. 06.11-2017

med oplysning om hvad du skal lave, og om du skal bruge lift.

Hvis det ikke bliver til noget fremgår det på hjemmesiden.

 

Juletur 

søndag den

03.12-2017 kl.10:00

Vi starter i hytten til noget morgenmad og derefter tager  vi i samlet flok afsted, ud og henter juletræ og får lidt

gløgg og æbleskiver.

Da arrangement indeholder forplejning, skal vi bede om tilmeldinger.
Der er tilmeldning frist den 20.11-2017  til mail ohmhieronymussen@gmail.com eller mobil 40615007

Hvis der ikke er nok tilmeldinger bliver turen aflyst.

 


Tilmeldinger skal ske til mail:

ohmhieronymussen@gmail.com

Senest den 27.11-2017

 

 

 

Regionalforamling Østsjælland tordag den 08.02 2018

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Godkendelse/optælling af stemmeberettigede

3.   Valg af stemmetællere.

4.   Godkendelse af dagsorden.

5.   Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

6.   Regions Lederens beretning.

7.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

8.   Kassereren fremlægger    budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

9.   Orientering fra nedsatte specialudvalg.   Grøn bevis.            

10. Indkomne skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen. Regionsledelsen og medlemmet.

11. Behandling af dispensationssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen

12. Valg af medlemmer til Regionsledelsen:

   Valg af sekretær for en 2 årig periode.

   Valg af kasserer for en 2 årig periode.

13. Valg af suppleanter til Regionsledelsen.

14. Valg af delegerede, to stk. samt et, passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et                      

      årig periode.                                                            

15. Valg af repræsentant til friluftsrådet.

16. Godkendelse af Region Ledelsens valg af Chefinstruktør.                                

17. Valg / udpegning af medlemmer til specialudvalg.

18. Valg af to regions revisorer og to suppleanter for en etårig periode.

19. Eventuelt.


 

 

 

  

 

 

 

 

Der kommer flere aktivitet i løbet af året.


 

 
Regionledelsen:

Regionsleder:                                                                     Sekretær:

2189 Erik Petersen                                                           2793 Knud Mogens Jensen

ehp2189@gmail.com                                                     kmjensen@familie.tele.dk

Tlf: 4362 0515                                                                         Tlf: 4396 6256 - 2016 4353

 

Kasserer:                                                                                 Best. Medlem 1:

3673 Christian Ohm-Hieronymussen              7597 Bjarne Nielsen

ohmhsiv@gmail.com                                                   bjarne@roskildeskytten.dk

Tlf:40615007                                                                           Tlf: 6076 6354

 

Chefinstruktør:

411 Steen Larsen

Tlf: 4032 3655Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.